Teemat

Kaveria ei jätetä

Lähtökohtana pitää olla kaikkien oikeus toimeentuloon ja ihmisarvoiseen arkeen. Lasten ja nuorten koulunkäynti pitää turvata tasavertaisesti joka puolella Suomea. Koulutus, kasvatus ja tutkimus maksavat monin verroin itsensä takaisin. Sivistys edistää ihmisyyttä, turvaa hyvinvointia ja toimii yhteiskunnan kivijalkana. Olen toiminut koulumaailman etulinjassa – rehtorina ja opettajana - 20 vuotta. Koulutus- ja kasvatuskysymykset eivät ole minulle latteita viisasteluja, vaan pala jokapäiväistä elämää. Omalta kohdaltani en argumentoi 70-luvun koulukokemuksien kautta, vaan jokapäiväisen työni pohjalta.

youtube-video-thumbnail

Paikallinen näkemys

On uskallettava uudistaa päätöksentekoa ripeämmäksi. Koko maa voi olla Suomen uuden nousun veturi, ei vain pääkaupunkiseutu ja muutamat kasvukeskukset. Valtakunnan päätöksenteossa tulisi luottaa enemmän alueelliseen ja paikalliseen näkemykseen. Mitä enemmän ratkaisuja syntyy alhaalta ylöspäin, sitä parempi se on sitoutuneisuuden kannalta.

youtube-video-thumbnail

Kotimainen ruoka tekee hyvää

Maatalous ja kotimainen elintarviketuotanto ovat kansallinen kunniatehtävä. Vain suomalainen viljelijä takaa lähiruuan kuluttajalle. Suomalaisen ruokaturvan tae on toimiva ja kannattava kotimainen ruokaketju. Sen perusta on maatalous, jota harjoitetaan koko maassa. Kotimainen ruoka on puhdasta, turvallista ja sen alkuperä tiedetään pellosta pöytään. Kotimainen ruoka ei ole vain ravintoa, vaan samalla myös kansantaloutta, turvallisuutta, vastuuta ympäristöstä sekä huoltovarmuutta.

youtube-video-thumbnail

Liikuttavan hyvää

Liikunta- ja kulttuuripalvelut tukevat hyvinvointia ja terveyttä. Julkisilla varoilla on tuettava erityisesti omaehtoisia, mahdollisimman monet väestöryhmät saavuttavia harrastusmahdollisuuksia. Kuntien ja kaupunkien ulkoilureitistöt ja kulttuuritapahtumat lisäävät kehon ja mielen terveyttä. Lapsille, nuorille, ikäihmisille ja vähävaraisille on varmistettava maksuttomia, matalan kynnyksen kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksia. Ne maksavat itsensä takaisin. Esimerkiksi suomalainen kirjastojärjestelmä on vertaansa vailla olevaa terveydenhoitoa.

youtube-video-thumbnail

Turvaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen lähtökohtana tulee olla edelleen perusterveydenhuollon vahvistaminen. Sen tulee olla kivijalka, jonka ei pitäisi vuotaa. Ihmisten on päästävä terveyskeskuksiin ja lääkärin vastaanotolle – kun tilanne sitä vaatii - välittömästi. Toiminta on kustannustehokasta vain, kun hoito voidaan aloittaa oikea-aikaisesti, ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluita painottaen.

youtube-video-thumbnail