Opettajille taattava paluu perustehtäviin – se ei ole kehitysvastaisuutta, vaan oleellisen tunnistamista

Keskustan kansanedustaja, eduskunnan  sivistysvaliokunnan jäsen Pasi Kivisaari muistuttaa Maailman opettajien päivänä, että opettajien työ on yksi suurimmista yhteiskuntatehtävistä.

– Opettajat kohtaavat jokaisen ikäluokan vuorollaan. Tämän tunnistaminen on keskeistä ymmärtääksemme työn merkityksellisyyden. Opettajan työ on ennen kaikkea sivistystehtävä, mutta myös täynnä muita

velvoitteita, jotka ovat ajaneet opettajat yhä kauemmaksi perustehtävästään.

– Omat koulumuistomme tai vanhemmuuden kokemukset eivät tee jokaisesta suomalaisesta opettajuuden asiantuntijaa. Opettajuus on professio, vaativa erityistehtävä, jonka sydämessä ovat opetussuunnitelmissa määritelty kasvatus- ja opetustehtävä. Opettajat ovat sen tehtävän ammattilaisia

– Opettajat toimivat olosuhteissa, jossa tilaa ja aikaa opetukselle on liian vähän. Merkittävä osa työajasta kuluu lasten ja nuorten koulukuntoisuuden tukemiseen, työrauhan ylläpitoon ja opetustöiden ulkopuolisten tehtävien toteuttamiseen. Samaan aikaan yhteiskunta kehottaa kouluja ratkaisemaan lasten ja nuorten pahoinvoinnin haasteet, nostamaan Pisa-tulokset maailman kärkeen, vahvistamaan erityisosaamista ja tukemaan lapsia ja nuoria yksilöllisesti.

Kivisaaren mukaan kukaan ei enää muista kysyä onko tähän kouluilla aikaa, resursseja tai mahdollisuuksia.

Opettajat ovat ajettu työmäärältään ja -velvoitteiltaan tilaan, jossa etulinja alkaa taipumaan.

Kivisaari näkeekin, että suurinta tukea opettajille on taata heille työrauha ja lopettaa jatkuvat muutosvaateet. Kivisaaren mukaan perustehtäviin palaaminen ei ole kehitysvastaisuutta, vaan olennaisen tunnistamista.

– Opettajuuden tärkein tehtävä on lasten ja nuorten kasvun tukeminen ja perusasioiden riittävä tekeminen. Tämän pohjana on opettaa lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan, mutta myös saattaa lapsi ja nuori ymmärtämään mitä sanat kiitos, anteeksi ja ole hyvä tarkoittavat. Opettajuuden ydintehtävää on myös terveen itsetunnon, rohkaisemisen ja oikeudenmukaisuuden välittäminen. Siis kasvua ihmisyyteen, joka ei ole pelkkiä oikeuksia, vaan myös velvollisuuksia.

Kivisaari myös peräänkuuluttaa selkeitä tehtäväjakoja. Opettajien tehtävänä on hoitaa koulujen ja oppilaitosten kasvatus- ja opetustehtävä, vanhempien tehtävänä on rakastaa, välittää ja tukea lastaan ja päättäjien tehtävänä on taata tasapuoliset resurssit ja pysyä pois opetus- ja kasvatustehtävän järkevän toteuttamisen tieltä.

– Kun tämä kolmijako toimii tämän suuntaisena, ollaan jo pitkällä. Yhteistyötä on tietenkin tehtävä, toimittava lapsen ja nuoren edun nimissä, mutta ei ristikkäin toistensa työtä mitätöiden.

Peruskoulussa 20 vuotta työskennelleen Kivisaaren mukaan kaikesta huolimatta kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuu päivittäin paljon hyvää.

– Joka päivä opettajat sanovat oppilailleen ja opiskelijoilleen, että sinä riität ja olet tärkeä. Joka päivä lapset ja nuoret oppivat. Opettajan työ on oppia maailmasta, sen ihmeellisyyksistä, ristiriitaisuuksista ja muutoksesta. Vain sitä kautta kehittyy niin erityisosaaminen kuin terve yksilöllisyys. Annetaan sille aikaa ja tilaa, Kivisaari päättää.

Lisätietoja: kansanedustaja Pasi Kivisaari, puhelin 050 347 9334

Neljä vuotta

22 maaliskuun, 2023

Radiomainosta tekemässä

21 maaliskuun, 2023

TV-mainos

21 maaliskuun, 2023

Video puheestani kyselytunnilla 16.2.2023

22 helmikuun, 2023

Omat jalat

9 tammikuun, 2023

Älä kato ittees, kato taivasta. Kari Hotakaisen Luonnon laki -romaani

Kuka puhuisi opettajista?

30 joulukuun, 2022

Yhteiskunnassa on muutamia julkisen alan kivijalka-ammatteja, joiden tehtävänä on rakentaa

Pasin kuukausikirje, joulukuu 2022

21 joulukuun, 2022

Pasi kirjoittaa tärkeimmistä kuulumisista kuukausittain. Julkaisemme joulukuun 2022 kuukausikirjeen poikkeuksellisesti

Valtioneuvoston selonteko – Suomen digitaalinen kompassi

16 marraskuun, 2022

Keskustan ryhmäpuheenvuoro 16.11.2022, Pasi Kivisaari Arvoisa puhemies, “Digikompassi” on kapulakieltä,

Leipä ja lämpö eivät tule itsestään

16 marraskuun, 2022

Olen EU-myönteinen. Suomen kuuluminen Euroopan Unioniin tuo ja on tuonut

pasi-kivisaari

Sillä hetkellä maailma on kaunis

9 marraskuun, 2022

Isänpäivää vietetään isien kunniaksi ja muistoksi ensi sunnuntaina. Juhlapäivä on yksi