Lapuan uuden lukiokampuksen vihkiäisjuhla / puhe syksyn 2019 ylioppilaille

Puhuttaessa muutokset mahdollisia

 

Arvoisat syksyn 2019 uudet ylioppilaat, vihkiäisjuhlaväki, naiset ja herrat

 

Minulla on suuri kunnia olla Lapuan uuden lukiokampuksen vihkiäisjuhlassa. Erityisen tästä juhlasta tekee – paitsi ilo häikäisevän tyylikkäistä olosuhteista – niin myös kunnia juhlistaa syksyn 2019 ylioppilaita. Sydämessä läikähtää myös se, että olen itse valmistunut Lapuan lukiosta ylioppilaaksi, viereiseltä Kiviristin tontilta. On hienoa, että paikalla on myös lukioaikani rehtori Lauri Pippola ja useita entisiä opettajiani ja koulukavereitani.

Aivan aluksi. Onneksi olkoon upeasta rakennuksesta! Lapuan lukio on nyt nykyaikaisissa tiloissa. Rakennus muodostuu saneeratusta Sedu Lapuan rakennuksesta sekä lasinivelellä liitetystä lukion uudisrakennuksesta. Olette tehneet valtavan tyylikästä työtä. On syntynyt uusi rakennuskokonaisuus – moderni toisen asteen koulutuskeskus.

Valtaosa lukion toiminnoista sijoittuu uudisrakennukseen, jossa ovat ainakin luonnontieteiden ja taideaineiden opetustilat sekä yleisopetustiloja, kirjasto ja lukion hallintotilat. Uuden ja saneerausosan yhdistävässä aulassa sijaitsevat oppimisportaikko, oleskeluaula ja opiskelijakunnan kahvio- ja kokoontumistila. Saneerausosassa toimivat liikuntatilat, kolme opiskelutilaa ja lukion ja Sedun yhteiset opiskeluhuollon tilat. Lisäksi saneerauspuolella on Sedu Lapuan opetus- ja hallintotiloja. Lapualaisilta on kovin edistyksellistä se, että niin lukio-opetus kuin ammatillinen koulutus paiskaavat luontevasti kättä samalla kampuksella.

Näissä olosuhteissa on aivan selvää, että Lapualla tulee olemaan valoisa tulevaisuus. Lapuan lukio on maakunnan mittakaavassa suurehko lukio, joka kykenee tarjoamaan laajan valinnaisuuden. Se on yleislukio, joka pitää kaikista opiskelijoista huolta ja tarjoaa haasteita ja haaveita kaikille. Ja kun kyljessä on pönkkäämässä ammatillisen koulutuksen toiminnat, kulkevat lapualaiset koulutuksen etulinjassa.

Juuri nyt Lapualla on mallikas koulurakentamisen tahti, joka on tulevaisuustyötä vailla vertaa.

Olosuhteilla on väliä. Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että ne muodostavat monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Täällä Lapuan kampuksella on otettu eri oppiaineiden erityistarpeet huomioon. Kymmenen pistettä.

Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen, välineineen ja väreineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja opiskelijoiden aktiivista osallistumista. Koulun sisätilojen lisäksi myös ulkotiloilla on väliä. Katsokaa mikä koulupiha täällä on!

Lapuan lukiokampuksen tilat – oppimisympäristöt – ovat edistyksellisyydessään kaiken huomion arvoisia. On selvää, että nämä tilat lisäävät myös toisen asteen – niin lukiokoulutuksen kuin ammatillisenkin koulutuksen kiinnostavuutta juuri täällä Lapualla. Lapua pitää nuoristaan huolta takaamalla heille puitteet, jossa opiskelu on huippuluokkaa.

Hyvät ystävät. Tähän juhlavaan hetkeen osuu myös syksyn 2019 uusien ylioppilaiden suuri päivä. Tämä oppimisympäristö kunnioittaa myös heidän päivää.

Vaikka olette muodollisesti vielä abiturientteja ja ylioppilaita vasta kun yo-todistukset ja lakki on päähän asetettu, saaneen jo ennakoida tulevaa ja kutsua teitä rohkeasti ylioppilaiksi.

Lämpimät onnittelut siis arvon ylioppilaat. Olen ollut siinä samassa tilanteessa lähes 30 vuotta sitten.

Ylioppilaslakin eteen on tehty paljon töitä vuosien mittaan. Joku on tehnyt työnsä tunnollisesti ja ahkerasti ja joku toinen on voinut päästä vähemmällä höyryllä. Ilman työtä kukaan ei kuitenkaan ylioppilaaksi valmistu, joten voitte tänään hyvällä omatunnolla olla ylpeitä itsestänne.

Yksi vaihe elämässänne päättyy ja uusi jännittävä vaihe on alkamassa. Tässä yhteydessä on hyvä pysähtyä muistelemaan menneitä kouluvuosia. Kaikki tunneilla oppimanne on yhä tuoreessa muistissa, mutta muistiin on varmasti jäänyt myös muuta. Koulu on ollut iso osa elämäänne ja olette ehkä viettäneet siellä enemmän aikaa kuin missään muualla.

Toivottavasti koulussa on ollut kivaa. Ihan varmasti koulussa on joskus ollut tappavan tylsää. Olette ehkä ihastuneet johonkin ja joku toinen on saattanut ärsyttää aivan tavattomasti. Jonkin opin olette ottaneet käyttöön, jostain toisesta tiedosta ette vieläkään tiedä mihin sitä tarvitaan. Koulussa on koettu paljon, iloja ja suruja, onnistumisia ja epäonnistumisia. Toivottavasti koulu on ollut sellainen paikka missä on tuntunut turvalliselta.

Teitä on vuosien varrella opettaneet monet opettajat. Heistäkin on varmasti moni jäänyt mieleenne, kuka mistäkin persoonallisesta syystä. Onnea myös rehtorille, opettajille ja koko henkilökunnalle. Uudet ylioppilaat ovat iso onnistuminen ja juhlan aihe myös teille.

Valmistuin itse ylioppilaaksi vuonna 1990. Minulla oli monia toiveita ja suunnitelmia.  Minusta tuli liikunnanohjaaja, luokanopettaja, rehtori ja nyt viimeksi kansanedustaja, kuitenkin paljon myös sattumalta. Jos sinulla ei vielä ole tarkkoja suunnitelmia tulevaisuudesta niin ei hätää, tulevaisuutta ei voi ennustaa. Minulla ei ollut hajuakaan teidän iässänne, mikä minusta tulee isona. En sitä kyllä oikein vieläkään tiedä.

Toivottavasti te kaikki olette kaikki saaneet nauttia koulu- ja työkavereista ja hyvästä yhteishengestä. Te nuoret olette tulevaisuus ja luotan teidän luovan maailmasta entistä ystävällisemmän ja toiset huomioon ottavan.

Minä olen itse tietysti vielä hyvin nuori. Kun minulla kuitenkin on jo teidän ikäisiänne lapsia, niin sovitaan vain tämän kerran ja tässä, että olen vanhempaa sukupolvea. Vanhemman sukupolven tehtäviin kuuluu myös jakaa elämän viisautta. Ennen kaikkea haluan kertoa teille, että asiat ovat pääsääntöisesti hyvin.

Kun lukee lehtiä ja katsoo uutisia, niin ei voi välttyä huomaamasta, että maailmassa on yhä paljon haasteita ja ongelmia. Mutta kun katsoo asioita hieman pidemmällä aikavälillä huomaa, että melkein kaikki asiat menevät koko ajan parempaan suuntaan.

Sotia ja paikallisia konflikteja on yhä olemassa, mutta elämme kuitenkin yhtä historian rauhallisinta ja väkivallattominta aikaa. Ei ole mitään syytä uskoa, etteikö tämä kehitys voisi jatkua myös tulevaisuudessa.

Talousuutisissa puhutaan tuloerojen kasvusta ja ihmisten eriytymisestä. Samaan aikaan kuitenkin on äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä vähentynyt. Teknologian ja tieteen kehitys sekä sen nopea leviäminen ovat omalta osaltaan auttanut nostamaan ihmisiä ylös kurjuudesta.

Minun kouluaikoinani puhuttiin konekirjoituksen vaihtoehtona ATK:sta ja se on sittemmin mullistanut myös maailman köyhät alueet. Jos ATK ei ole tuttu niin katsokaa Googlesta. Se, että tieto on vapaasti kaikkien saatavilla, on kuitenkin pohjimmiltaan erinomainen asia.

Ilmastonlämpeneminen on ehkä suurin yksittäinen haasteemme. Se on jatkuvasti esillä ja sen suuruusluokka tuntuu monista ahdistavalta. Älkää kuitenkaan ahdistuko, siitäkin selvitään.

Minun sanomani teille on siis se, että älkää menettäkö toivoa, vaan olkaa innokkaita ja uskokaa itseenne. Teillä on edessänne hieno tulevaisuus, enkä epäile hetkeäkään, etteikö jokainen uusi sukupolvi ylittäisi edellisen sukupolven saavutuksia.

Hyvät juhlavieraat. Toimeni kansanedustajana, sivistysvaliokunnan jäsenenä ja 20-vuotinen työhistoriani niin opettajana kuin rehtorina avaavat minullekin mahdollisuuden toimia koulutuksen puolesta. Te tiedätte, että juuri nyt valtakunnallisessa politiikassa on ollut turbulenssia, mutta uskon vakaasti, että niin (toimitus)hallituksen kuin koko eduskunnan tahto tehdä parempaa koulutuspolitiikkaa tulee jatkumaan. Kansanedustajilla on hyvin tiedossa, että esimerkiksi lukiokoulutuksen rahoitus laahaa edelleen. Suunta on kuitenkin kääntymässä – lukiokoulutukseen tulee ensi vuonna 18 miljoonaa euroa lisää – mutta tiedän hyvin, että se on vielä riittämätön. Olemme kuitenkin oikeassa suunnassa, mutta emme vielä perillä.

Lukiokoulutuksen merkitys suomalaisen sivistyksen keskeisenä kulmatolppana on merkittävä. Lukiokoulutus tuottaa opiskelijalle laaja-alaisen yleissivistyksen ja antaa valmiudet jatko-opintoihin. Olette varmasti myös kuulleet, että oppivelvollisuus on tarkoitus laajentaa 18 ikävuoteen saakka. Toisen asteen tutkinto halutaan jokaiselle nuorelle. Tämä on kannatettava ajatus, mutta suunnittelutyö ja lainsäädäntö on syytä tehdä tarkoin ja viisaasti. Pelkkä mekaaninen nosto ei palvele tarkoitustaan, mikäli perusopetuksen jykevä pohja vuotaa. Jokainen nuori on myös erilainen ja ammatillisen koulutuksen ja lukion rinnalle olisi syytä tuoda koulutuksen kolmas polku. Siihen kuuluvat niin kansanopistot, työpajat, kymppiluokat kuin valmentavat koulutukset.

Kun ratkaisemme tämän ajan haasteita, tarvitsemme sivistystä. Sivistys on ihmisenä kasvamista omana täyteen mittaansa. Se on tapa elää yhteisössä, taito ymmärtää itseä ja muita. Se on pohjimmiltaan sydämen sivistystä.

Hyvät juhlavieraat, arvon ylioppilaat. Tämä on juhlapäivä, juhlahetki.

Huomenna juhlimme myös Suomen itsenäisyyttä. Se on tärkeintä, mitä kansakunnalla on olemassa. Hyvää itsenäisyyspäivää!

Haluan kaikesta sydämestäni onnitella ja toivottaa menestystä tälle uudelle lukiokampukselle. Teille hyvät ylioppilaat, sanon näin.

Tulevaisuuden usko, älä ahdistu, kaikki menee eteenpäin, edessä hieno tulevaisuus, ei vähätellä, ei liioitella, ei ymmärretä väärin. Voikaa hyvin.

Kiitos.

Pasi Kivisaari
Kansanedustaja (kesk)
Seinäjoki

Montun reunalla

4 huhtikuun, 2024

Päivä oli jo pitkällä. Meitä oli enää neljä ja vilkuilin

Ottaa aivoon

4 huhtikuun, 2024

Moderni yhteiskunta on monella tavalla hyvä asia. Voimme kännykällä etsiä

Ylistaron joulu -lehti

4 huhtikuun, 2024

Ei vuodet kulu, ne kuluttaa. Sanat ovat alavutelaislähtöisen yhtyeen Kolmannen

uhrauksia

Itsenäisyysaaton seurat Lapualla 5.12.

4 huhtikuun, 2024

Arvoisat itsenäisyyspäiväaaton viettäjät (kunnioitetut veteraanit ja lotat), naiset ja herrat

X lastensuojelun perhehoidon päivät 8.–9.11.2023

4 huhtikuun, 2024

Hyvät lastensuojelun perhehoidon päivien viettäjät, naiset ja herrat, minulla on

Seinäjoen kaupunginteatteri 60 vuotta.

4 huhtikuun, 2024

Minulla on ilo ja kunnia tuoda Seinäjoen kaupungin tervehdys juhlavuotta

akateemiset-aidit

Pieni tyttö

4 huhtikuun, 2024

Kävelin koulun pihamaalla ja puheilleni tuli reilun metrin mittainen pieni

Valtakunnalliset opaskoulutuspäivät ja Seinäjoen oppaat ry 50 vuotta

4 huhtikuun, 2024

Hyvät juhlavieraat Minulla on ilo ja kunnia tuoda Seinäjoen kaupungin

Yhtenä iltana

4 huhtikuun, 2024

Huone oli täynnä väkeä. Alkuillan odotus, ensitulosten optimismi ja toiveikkaat

Neljä vuotta

22 maaliskuun, 2023